วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดอกตีนเป็ด..ในศึกษา


ผู้เขียน สุดเขต  เขียวอุไร (เขต เขียวอุไร) E-mail : Sudkhed2@gmail.comดอกไม้ รูปลักษณ์ สีสัน แนวเอียง สัดส่วน แสงกระทบ ลักษณะการมองกลิ่นความหอม และ สิ่งเร้า อันเป็นสิ่งที่มองเห็นจากการสัมผัสทางสายตา เป็นโลกแห่งนิยมการเรียนรู้จากสิ่งที่เห็น แต่หากสัมผัสด้วยจิตวิญญาณ ที่น้อยนักจะเข้าไปสัมผัสด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นำพาให้เห็นว่า เป็นมายาสีดำที่เป็นเส้นตรงสองเส้นวิ่งหันทิศทางไปคนละด้าน มองสัมผัสจากสายตา เป็นสิ่งที่เชื่อได้จริงหรือ

บางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นด้วยตา ที่เป็นสื่อประสาทสัมผัสแรกให้เกิดการคิด นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงาม หรือ ไร้ซึ่งความสวยงาม ตามแนวคิดที่เห็นจากการสัมผัสเป็นสิ่งแรกจากความรู้สึกดอกไม้ ก็ยังเป็นสิ่งสวยงาม เพราะถูกตั้งค่าไว้เช่นนั้น แต่เมื่อดอกบางดอก มีแต่ความสวยงามกลับไม่มีความหอม หรือน่าดอมดม หรือ กลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งเมื่อหยิบหรือเด็ดเข้ามาดอมดม หรือ แจ้งจักถือไว้ สิ่งที่ก่อเกิดคือ มือที่ถือไว้นั่นคือมือที่รับแรก สื่อประสาทสัมผัสแรกแห่งความรู้สึกจักต้อง จักเห็น จักสัมผัส จักคิด กอรปกับการชักชวนให้แมลงเข้าดอมดม ด้วยรูปสีที่เห็นก็เป็นพิษ 

จะกล่าวโทษพันธุ์เพาะหรือรูปลักษณ์คงเป็นฝ่ายเดียวเมื่อคิดถึงมืออีกสองมือที่ปลูกถ่ายโอนต้นกล้าลงสู่ดิน รดน้ำอันเป็นสิ่งต้องการให้เติบโตและออกดอก ในขณะที่มีกระบวนการต่างๆทางพันธุ์พืชส่งผลให้ต้นออกดอก ออกผล ทั้งรู้ว่า ดอก และ ผลเป็นเพียงสิ่งสวยงาม แต่ไม่สามารถหาค่าได้จากความสวยงามและสิ่งยั่วยวนได้ 

สัมผัสของสองมือจึงเป็นเพียงมือปีศาจที่ลุ่มร้อนจากการกระทำ ที่ตั้งใจคิดตั้งใจส่อให้เกิดแก่ผลเพียงด้านเดียวโดยมิได้ฝักไฝ่ให้เกิดสิ่งดีต่อธรรมชาติ มือสองมือจึงเป็นสิ่งไร้ค่้า ไร้ราคา ที่กอรปโกยผลประโยชน์จากความสวยงามนอกเสมือนจากสิ่งดี ที่เรียกว่า "ประโยชน์"

สันดอนดานดิบเป็นชีวิตแต่อัตลักษณ์กำเนิดของสองมือที่เพาะพันธุ์สิ่งชั่วร้ายในภาพสวย 
โดยไร้สามัญสำนึกคิดของการกระทำ พรสิ่งชั่วร้ายสิงสถิตย์ในใจ มากไปกว่าคำยืนยันเยินยอและภาพที่สร้างสื่อสร้างสรรค์ กรรมสนอง 

จงอย่าให้ดอกสวยงามเบ่งบานเพื่อให้สนองโทษต่อคนอื่นอีกเลย
ดังกรรมสนองในยืนหยัดยั่งยืนนานของชีวิต ตราบใดที่ยังมีการรดน้ำใต้ต้นไม้โคนใหญ่จากคำอธิฐาน สิ่งนั้นก็ไร้ค่า หากราคาค่าสองมือยังกระทำอย่างไม่หยุดยั้ง....


ผู้เขียน : ขออโหสิกรรม กับ สิ่งไร้ราคา....

แสดงความคิดเห็น